Rådgivning og kurser i spørgeundersøgelser

      - specialister i dybdeinterviews 

 


 

 

 

Dybdeinterviews* har været centrum for mit arbejde lige siden 1995 – og er det stadig.

Dybdeinterviewets fordele kan sammenfattes i et enkelt ord, effekt, som hverken fokusgrupper eller spørgeskemaundersøgelser kan levere med en tilsvarende præcision.

I sin bog Når bestyrelsen skaber værdi (Gyldendal Business 2014, side 127) skriver forfatteren, Torben Ballegaard, om den revolutionerende effekt af den direkte dialog med og de dybere spørgsmål til kunderne – over for ’stereotype fokusgrupper’**. Torben Ballegaard er bestyrelsesformand i mange virksomheder og adjungeret professor ved Århus Universitet.

Gennem tiden har anvendt dybdeinterviews i analyseprojekter for så forskellige organisationer som Nykredit, Økonomernes & Juristernes Pensionskasse (JØP), Lægernes Pensionskasse (LPK), Udenrigsministeriet, Gentofte Hospital, LLO Lejernes Landsorganisation, Farmakonomforeningen, Pharma Danmark, Københavns Lærerforening, Danske Skatteadvokater, Danske Malermestre, Dansk Handicap Forbund (DHF), Dansk Blindesamfund, OK-Fonden, Hotel Hvide Hus, Fuglsangcentret - og mange andre.

Du kan læse mere om effekt af dybdeinterviews under fanen ’Effekt’.

Jeg underviser i at udføre dybdeinterviews.

Dybdeinterviews er et håndværk, der kan læres - og er du god til at afkode og forstå mennesker, er forudsætningen for at blive rigtig god dybdeinterviewer til stede.Teknikkerne i dybdeinterviews kan anvendes i mange sammenhænge, også i mere uformelle og/eller private samtaler, i kunde- og klientrelationer mv.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere.

Med venlig hilsen

Annalise Ziirsen
* Mit forbillede er Steinar Kvale, som indgående har beskæftiget sig med  dybdeinterviews, og som var leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Kvale døde i 2008 efter mange års indsats for at fremme forståelsen for ’det kvalitative forskningsinterview’.
  

** I Torben Ballegaards effekteksempel blev der anvendt antropologiske tilgange. Læs det fulde tesktafsnit fra bogen under fanen Effekt.

 

 

 

 

 

 

Duevej 7, 4671 Strøby, Køge / 2442 1121